Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου "Γεώργιος Παναγόπουλος"
Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου "Γεώργιος Παναγόπουλος"
Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου "Γεώργιος Παναγόπουλος"